O nas Realizowane projekty

 

ROK

PROJEKT/PROGRAM

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

WYSOKOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW

2021Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021,

Moduł 2- Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki

Dotacja celowa

budżet państwa
 46 080,00

2021

Dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.


 Dotacja celowa

budżet państwa

51 840,00zł
  2020

Resortowy program rozwoju insytuci opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2020"

Moduł 1- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 Dotacja celowa

budżet państwa

44 528,00 zł

2020Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ''MALUCH+2020",

Moduł 2-

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki 

Dotacja celowa 

budżet państwa

56 700,00 zł

2020

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020

Moduł 1- Zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki


Dotacja celowa 

budżet państwa

13000,00 zł

2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2019

 

Dotacja celowa
budżet państwa

 

 63 000,00 zł

2018

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2018

Dotacja celowa
budżet państwa

63 000,00 zł

2017

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 2

Dotacja celowa budżet państwa

58 800,00 zł

2016

Cykliczne szkolenie dla załogi w ramach ustawicznego szkolenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2 400,00 zł

2016

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 2

Dotacja celowa budżet państwa

84 000,00 zł

2015

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 2

Dotacja celowa budżet państwa

136 920,00 zł

2014

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 1

Dotacja celowa budżet państwa

303 175,00 zł

2014

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 2

Dotacja celowa budżet państwa

174 708,00 zł

2013

 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Moduł 2

Dotacja celowa budżet państwa

13 200,00 zł

2012-2014

Projekt  pt. „Misiowy Zakątek – wsparcie funkcjonowania żłobka na terenie Gminy Wieprz”

POKL Europejski Fundusz Społeczny

299 626,02 zł